شهردار تهران طی حکمی دکتر شهرام گیل آبادی رابه معاون ارتباطات راهبردی و امور بین‌الملل شهرداری تهران منصوب کرد.

 دربخشی از حکم صادره توسط شهردار تهران خطاب به دکتر گیل‌آبادی آمده است:از حضرت‌عالی انتظار می‌رود تمام مساعی خود را برای بهره‌مندی از توان تخصصی همکاران معاونت و نیز نظارت بر نحوه اطلاع رسانی و شفاف سازی خدمات شهرداری و ارتباط متقابل با مردم ضمن پیشبرد اهداف شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات نسبت به امورات جاری اهتمام ویژه مبذول فرمایید.