فردای لرستان
پایگاه اطلاع رسانی فردای لرستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین چراغی - ۱۳۸٥/۱۱/۸

 


کاربران اينترنت دراقدامي روبه جلو درياي عمان را به درياي ايرانيان تغيير نام داده اند.
در اين راستا سايت خبرچين پيشنهاد مي کند به دليل مجاورت اين دريا با استان سيستان وبلوچستان اين دريا به نام درياي سيستان نام گذاري شود.

کاربران ايراني اينترنت دراقدامي روبه جلوتقاضاي تغييرنام درياي عمان رابه درياي ايرانيان مطرح کرده اند.

در اعتراض به تغيير نام "خليج فارس" توسط اعراب، نامگذاري يك دانشگاه در قطر به نام خليج عربي ، حذف نام خليج فارس از درسهاي دانشگاهي امارات و اقدامات توهين آميز ديگر از اين دست ، کاربران اينترنت پيشنهادکرده انددراقدامي روبه جلودرياي عمان باتغييرنام درياي ايرانيان نامگذاري شود.

هم اکنون تعدادي ازوبلاگ نويسان ايراني بدنبال جمع آوري پيامهاي کوتاه مخابراتي ونظرات اينترنتي ميباشندتابتواننداين اقدام رافراگيرنمايند.

در اين راستا سايت خبرچين پيشنهاد مي کند، به دليل مجاورت اين دريا با استان سيستان وبلوچستان در ايران به نام درياي سيستان نام گذاري شود.
حسین چراغی
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. -------------------------------------------------------------------------- نشریه الکترونیکی فردای لرستان افتخار دارد تا اخبار و رویداد های لرستان ، ایران و جهان را در نوع بضاعت خود پوشش دهد. ======================= نشریه الکترونیکی فردای لرستان وابسته به هیچ حزب، جناح و گروه خاصی نیست ونیت آن اطلاع رسانی صحیح و بدور از جنجال های سیاسی می باشد. ======================== امید داریم با اتکای به خدای متعال بتوانیم در راه اعتلای و سر بلندی ایران عزیز و لرستان سر افراز گام های موفق بر داریم.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :