فردای لرستان
پایگاه اطلاع رسانی فردای لرستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین چراغی - ۱۳٩۳/۱٠/٢٢

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند

 آدم های متوسط درباره چیزهایی سخن می گویند

آدم های کوچیک پشت سر دیگران سخن می گویند

                                              آدم های بزرگ درد دیگران را دارند

                                              آدم های متوسط درد خودشان را دارند

                                              آدم های کوچیک بی دردند

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

آدم های متوسط دنبال عظمت خود هستند

آدمهای کوچیک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

                                     آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند

                                     آدم های متوسط به دنبال کسب دانش

                                     آدم های کوچیک به دنبال کسب سواد

آدم های بزرگ دنبال طرح پرسشهای بی پاسخند

ادم های متوسط پرسش های می پرسند که پاسخ دارد

آدم های کوچیک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند

                                  آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

                                  آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند

                                  آدم های کوچیک مسئله ندارند

آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن بر می گزینند

آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند

آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار،فرصت سکوت را از خود می گیرند

حسین چراغی
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. -------------------------------------------------------------------------- نشریه الکترونیکی فردای لرستان افتخار دارد تا اخبار و رویداد های لرستان ، ایران و جهان را در نوع بضاعت خود پوشش دهد. ======================= نشریه الکترونیکی فردای لرستان وابسته به هیچ حزب، جناح و گروه خاصی نیست ونیت آن اطلاع رسانی صحیح و بدور از جنجال های سیاسی می باشد. ======================== امید داریم با اتکای به خدای متعال بتوانیم در راه اعتلای و سر بلندی ایران عزیز و لرستان سر افراز گام های موفق بر داریم.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :