فردای لرستان
پایگاه اطلاع رسانی فردای لرستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین چراغی - ۱۳۸٥/۱٢/۱٥

يک دختر مسلمان يازده ساله در پی امتناع از برداشتن حجاب خود در جريان يک مسابقه فوتبال محلی در ايالت کبک کانادا، از زمين مسابقه اخراج شده است.

داور اين مسابقه، که خود نيز مسلمان است، از اسمحان منصور يازده ساله خواسته حجابش را هنگام ورود به زمين از سر بردارد، چون از اين بيم داشته که منصور در اثر کشيده شدن روسری اش در طول بازی خفه شود.

منصور از برداشتن حجاب خود امتناع کرده و داور نيز اجازه حضور در زمين را به او نداده است. در پی اين اقدام اعضای تيم نپيان، که منصور عضو آن است، اقدام به ترک زمين و تحريم مسابقات کرده اند. چهار تيم ديگر نيز به اين تيم پيوستند.

مقامات فوتبال ايالت کبک اعلام کرده اند اخراج اين دختربچه مورد تأييد اين مقامات قرار خواهد گرفت، مگر آنکه فيفا مقررات خود را در مورد لباس بازيکنان تغيير مان يازده ساله در پی امتناع از برداشتن حجاب خود در جريان يک مسابقه فوتبال محلی در ايالت کبک کانادا، از زمين مسابقه اخراج شده است.

داور اين مسابقه، که خود نيز مسلمان است، از اسمحان منصور يازده ساله خواسته حجابش را هنگام ورود به زمين از سر بردارد، چون از اين بيم داشته که منصور در اثر کشيده شدن روسری اش در طول بازی خفه شود.

منصور از برداشتن حجاب خود امتناع کرده و داور نيز اجازه حضور در زمين را به او نداده است. در پی اين اقدام اعضای تيم نپيان، که منصور عضو آن است، اقدام به ترک زمين و تحريم مسابقات کرده اند. چهار تيم ديگر نيز به اين تيم پيوستند.

مقامات فوتبال ايالت کبک اعلام کرده اند اخراج اين دختربچه مورد تأييد اين مقامات قرار خواهد گرفت، مگر آنکه فيفا مقررات خود را در مورد لباس بازيکنان تغيير

حسین چراغی
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. -------------------------------------------------------------------------- نشریه الکترونیکی فردای لرستان افتخار دارد تا اخبار و رویداد های لرستان ، ایران و جهان را در نوع بضاعت خود پوشش دهد. ======================= نشریه الکترونیکی فردای لرستان وابسته به هیچ حزب، جناح و گروه خاصی نیست ونیت آن اطلاع رسانی صحیح و بدور از جنجال های سیاسی می باشد. ======================== امید داریم با اتکای به خدای متعال بتوانیم در راه اعتلای و سر بلندی ایران عزیز و لرستان سر افراز گام های موفق بر داریم.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :