فردای لرستان
پایگاه اطلاع رسانی فردای لرستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین چراغی - ۱۳۸٦/٤/٢٦

 

   جمعیت کل شهر ۱۶۰۶۸۶نفر از این جمعیت تعداد ۸۲۱۸۴ مرد وتعداد ۷۸۵۰۲ زن و تعداد خانوار ۳۶۷۴۰می باشند

   تعداد کل جمعیت شهری:۱۰۲۳۱۳ که از این تعداد۵۱۷۵۳  مرد وتعداد ۵۰۵۶۰ نفرزن و تعدادکل ۲۳۸۹۰ خانوار می باشد.

 تعداد کل جمعیت کل روستایی :جمع کل ۵۸۲۷۴ که از این تعداد ۳۰۳۸۱ نفر مرد وتعداد ۲۷۸۹۳ زن وتعداد ۱۲۸۳۰خانوار می باشند. 

 تعداد کل غیر ساکن :جمع کل ۹۹ که از این تعداد ۵۰ نفر مرد و تعداد۴۹ نفر زن وتعداد ۲۰ خانوار می باشند.

حسین چراغی
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. -------------------------------------------------------------------------- نشریه الکترونیکی فردای لرستان افتخار دارد تا اخبار و رویداد های لرستان ، ایران و جهان را در نوع بضاعت خود پوشش دهد. ======================= نشریه الکترونیکی فردای لرستان وابسته به هیچ حزب، جناح و گروه خاصی نیست ونیت آن اطلاع رسانی صحیح و بدور از جنجال های سیاسی می باشد. ======================== امید داریم با اتکای به خدای متعال بتوانیم در راه اعتلای و سر بلندی ایران عزیز و لرستان سر افراز گام های موفق بر داریم.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :