فردای لرستان
پایگاه اطلاع رسانی فردای لرستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین چراغی - ۱۳۸۸/۱/۳٠

مهر مادری ذاتی است اما می بینیم در عکس پایین بعضی انسانها چقدرمهر مادریشان  نمایان تر از حیوانات است!!!

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947344513.jpg

این مهر مادری انسان !

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947341561.jpg

و اما مهر مادری حیوانات مقایسه با انسانها! 


http://www.tabnak.com/pics2/200904111947343722.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947341022.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947341455.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947341561.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947343311.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947341087.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947343735.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947341455.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947342463.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947344963.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947344307.jpg

 

http://www.tabnak.com/pics2/200904111947344513.jpg

حسین چراغی
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. -------------------------------------------------------------------------- نشریه الکترونیکی فردای لرستان افتخار دارد تا اخبار و رویداد های لرستان ، ایران و جهان را در نوع بضاعت خود پوشش دهد. ======================= نشریه الکترونیکی فردای لرستان وابسته به هیچ حزب، جناح و گروه خاصی نیست ونیت آن اطلاع رسانی صحیح و بدور از جنجال های سیاسی می باشد. ======================== امید داریم با اتکای به خدای متعال بتوانیم در راه اعتلای و سر بلندی ایران عزیز و لرستان سر افراز گام های موفق بر داریم.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :