فردای لرستان
پایگاه اطلاع رسانی فردای لرستان
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین چراغی - ۱۳۸٩/٤/٢۳

اسکندر صالحی رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهردر بیان اولویتها و ضرورتهای جریان اصولگرا در کشور افزود: اصولگرایان باید چهارمحور اصلی را در اولویت کار خود قرار دهند که این چهار محور شامل "انسجام درونی"، "گسترش چتر اصولگرایی "، "درک اقتضائات جدید جامعه و تلاش برای مدیریت آن "و "احترام به رقیب و به رسمیت شمردم رقیب و نه تلاش برای انکار و حذف آن" است.


رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی اولویتهای ضروری برای اصولگرایان را انسجام، گسترش دامنه، درک درست جامعه و احترام به رقیب خواند و تاکید کرد که باید مرزها، اهداف و استراتژی جریان اصولگرایی مشخص شود.

اسکندر صالحی رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی درگفتگو با"احترام به رقیب و به رسمیت شمردم رقیب و نه تلاش برای انکار و حذف آن" است.

وی ادامه داد: به نظر من جریان اصولگرا برای به دست آوردن انسجام نیازمند سازماندهی جدید است. 

گفتگوی درونی اصولگرایان کمرنگ شده است

این فعال سیاسی اصولگرا  با بیان اینکه یکی از دلایل به هم خوردن انسجام جریان اصولگرا نبود احترام بین نسلی در این جریان است افزود: جریان اصولگرای نسل اول نسلهای بعدی را چندان جدی نمی گیرد و آنان را به رسمیت نمی شناسد و از سوی دیگر نسلهای بعدی هم نسل اول را و تجربه این گروه را نادیده می گیرند و به نوعی آنان را به رسمیت نمی شناسند که این موضوع موجب برهم خوردن احترام بین نسلی در جریان اصولگرایی می شود.

رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی ادامه داد: گفتگوی درونی نیز در میان جریان اصولگرایی کمرنگ شده است و باید با بهره گیری از گفتگوی انتقادی در درون این جریان برای انسجام بیشتر تلاش کنیم.

مرزها، اهداف و استراتژی جریان اصولگرایی مشخص شود

وی افزود: جریان اصولگرا باید مرزها، خواسته ها، اهداف، استراتژی و راهبردهای خود را مشخص کند. زیرا هم اکنون احساس می شود در عرصه جناحی و ملی دچار پراکندگی هستیم و مرزها و حدود در این عرصه ها معلوم نیست. 

صالحی پرهیز از تکروی را یکی دیگر از علل مکمل در انسجام اصولگرایان عنوان کرد و افزود: برخی از دوستان اصولگرا احساس می کنند که باید برای آنچه مصلحت شخصی آنهاست تکروی کنند این در حالی است که شاید این تکرویها در کوتاه مدت به نفع آنها باشد اما در میان مدت به ضرر گروه و جریان اصولگراست وهمچنین نظام را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با تاکید بر اینکه استراتژی ای که امروز در کشور برای گسترش چتر اصولگرایی حاکم است استراتژی غلطی است افزود: متاسفانه برخی از افراد جریان اصولگرا دوست دارند در سلسله مراتب طولی حرکت کنند و بدنه همواره تابع آنها باشد در حالی اکه این روش در عصر حاضر جواب نمی دهد و باید بپذیریم که مسئولان یک حزب نباید بدنبال جذب افراد تابع باشند بلکه می توانند منتقدین همراه را جذب کنند.

 رابطه اصولگرایان با دانشجویان باید گسترش یابد

رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی گفت: امروز مرکز محوری و رابطه مراد و مریدی از میان رفته است. شاید به همین دلیل است که رابطه اصولگرایان با بدنه ناخودآگاه یکطرفه تعریف شده است و ارتباط با مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی حذف شده چرا که جریان اصولگرایی حوصله منتقد را ندارد و افرادی که در مراکز آموزشی علمی و پژوهشی هستند همواره رفتار انتقادی را یاد گرفته اند.

به اعتقاد صالحی باید رابطه اصولگرایان با دانشجویان به عنوان نسل خلاق، پرسشگر و منتقدان جوان وهمچنین توده مردم گسترش پیدا کند تا چتر اصولگرایی به صورت کمی و کیفی در کشور گسترانیده شود.

وی ادامه داد: در غیر این صورت جریان اصولگرایی به مرور دچار جمود فکری و محدودیت در دید می شود و این موجب می شود که تلقی آنان از جامعه تلقی غلطی باشد و عمل سیاسی آن نیز اشتباه خواهد بود به دلیل اینکه نگاه آنان غلط است و رابطه شان با جامعه مسدود شده است. 

 نوبت جامعه سازی است

صالحی درک اقتضائات جدید و تلاش برای ساخت و مدیریت آن را از دیگر اولویتهای جریان اصولگرایی در کشور عنوان کرد و افزود: باید بدانیم که ما از عصر سیاسی سازی عبور کرده ایم و آنچه امروز مورد نیاز جامعه است جامعه سازی است و نخبگان و متولیان امر باید اجازه دهند جامعه در اشکال اجتماعی آن شکل بگیرد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: به عنوان مثال در زمان حاضر سیاستمردان کشور تصور می کنند همه قفلها با کلید سیاست باز می شود این در حالی است که بسیاری از مسائل کشور را امروز باید با رویکرد اجتماعی حل کرد.

وی گفت: اگر ما اقتضائات جامعه را نشناسیم برخوردمان با این اقتضائات جدید انفعالی خواهد بود و یا واقعیت را انکار کرده یا از میان می بریم که رسیدن به نتیجه با هر دوی این تلاشها ممکن نیست پس بهترین راه این است که آینده را با وجود اقتضائات واقعی بسازیم. 

لزوم توجه اصولگرایان به مدیریت واقعیت های اجتماعی و هویت ملی

صالحی ادامه داد: در زمان حاضر بخش زیادی از اصولگرایان نظاره گر منفعل جامعه هستند و برای ساخت و مدیریت واقعیتهای اجتماعی در جامعه تلاشی نمی کنند در حالی که نیاز امروز کشور ساخت جامعه است.

رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی اضافه کرد: امروز بخشی از این هویت ملی را  بیگانگان می سازند نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان. آنان هویت خودشان را به جامعه ما پمپاژ می کنند و ما 10 سال بعد چشم باز می کنیم و می بینیم هویت شهروندانمان شبیه دشمنانمان شده است. آن موقع است که کار برای ما سخت تر خواهد شد.

حسین چراغی
به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. -------------------------------------------------------------------------- نشریه الکترونیکی فردای لرستان افتخار دارد تا اخبار و رویداد های لرستان ، ایران و جهان را در نوع بضاعت خود پوشش دهد. ======================= نشریه الکترونیکی فردای لرستان وابسته به هیچ حزب، جناح و گروه خاصی نیست ونیت آن اطلاع رسانی صحیح و بدور از جنجال های سیاسی می باشد. ======================== امید داریم با اتکای به خدای متعال بتوانیم در راه اعتلای و سر بلندی ایران عزیز و لرستان سر افراز گام های موفق بر داریم.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :