تیمور بختیار اولین رییس ساواک

 
فرارو- تیمور بختیار، نخستین رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) که پس از تبعید از ایران به فعالیت آشکار علیه شاه پرداخته بود روز ۳۱ مرداد ۱۳۴۹ در عراق ترور شد.
 
او از هفته اى قبل در اثر اصابت گلوله یکى از نزدیکانش که نفوذى ساواک ایران بود در بستر مرگ افتاده بود. اسدالله علم، وزیر وقت دربار، در یادداشت هاى ۲۴ مرداد خود نوشته است: «بالاخره ایادى ما در اطراف بختیار موفق شدند او را با تیر بزنند. روزى که در بغداد براى شکار به خارج رفته بودند. کسى که [او] خیال مى کرد از همه به او نزدیک تر است و از ایادى ما بود، او را زد. متاسفانه این مرد پوست کلفت نمرده است. ولى من عقیده دارم که خواست خدا است براى این که بیشتر رنج و عذاب ببرد. بالاخره مى میرد. این آدم شقى خیلى مردم را اذیت کرد که براى خودش مقام و پول به دست بیاورد. ولى از حق نباید گذشت، مرد شجاع و نترسى است.» 
بختیار از اقوام نزدیک ملکه ثریا بود و در جریان براندازى دولت دکتر مصدق فرماندهى لشکر زرهى کرمانشاه را به عهده داشت. او پس از شکست کودتاى ۲۵ مرداد یک تیپ زرهى را به سوى تهران حرکت داده بود. بختیار مدتى پس از سقوط دولت مصدق فرماندار نظامى تهران شد و هنگامى که رژیم در سال ۱۳۳۶ تصمیم گرفت فعالیت هاى امنیتى و اطلاعاتى را با ایجاد تشکیلاتى تازه متمرکز کند، به ریاست این تشکیلات رسید. 
گفته مى شود تیمور بختیار در دوران ریاستش بر ساواک مال اندوزى بسیار کرد و رفتارى زننده از خود نشان داد. 
شاه با توجه به بلندپروازى و قدرت بختیار به تدریج به او بى اعتماد شد و هنگامى که اختلاف او با امینى (نخست وزیر وقت) شدت گرفت، از موقعیت استفاده کرد و بختیار را به تبعید فرستاد.
 
مقامات امنیتى و دولت ایران در جریان حوادث خرداد ۱۳۴۲ تیمور بختیار را متهم کردند با ارسال مبلغ زیادى پول به کشور، مقدمات شورش مخالفان را فراهم کرده است. 
بختیار چند سال بعد در نیمه اردیبهشت ۱۳۴۷ در لبنان دستگیر و به اتهام حمل اسلحه به ۹ ماه حبس محکوم شد. دولت ایران از لبنان خواست که او را مسترد کند، اما لبنان با درخواست ایران مخالفت کرد و همین مسئله به قطع روابط سیاسى دو کشور انجامید. بختیار در اوج اختلافات عراق و ایران در سال هاى آخر دهه ،۱۳۴۰ به دعوت دولت عراق به بغداد رفت. مقامات عراقى امکانات گسترده اى در اختیار او قرار دادند تا با استفاده از آن علیه دولت ایران اقدام کند. 
گفته مى شود برنامه او ورود مخفیانه به ایران و سازماندهى شورش ایل بختیارى علیه دولت مرکزى بوده است. در بهمن ۱۳۴۸ دولت ایران کوشید دولت عراق را با سازماندهى یک کودتا در آن کشور سرنگون کند. این اقدام ایران، به اخراج سفیر و دستگیرى یکى از ماموران ایرانى انجامید که گفته مى شد توسط صدام حسین (معاون وقت رئیس جمهور) و تیمور بختیار بازجویى شده است. 
ساواک سرانجام سال بعد توانست با نفوذ دادن عواملش به دستگاه بختیار او را از میان بردارد. 
پرتره تیمور بختیار اولین رئیس ساواک 
تیمور بختیار در دوران ریاست بر ساواک
تیمور بختیار در جمع مقامات وقت ایران
تیمور بختیار و مهدیقلی علوی مقدم سوار بر اتومبیل روباز هنگام عبور از مقابل گارد احترام جهت شرکت در مراسم افتتاح دوره هجدهم مجلس
پرتره تیمور بختیار در دوران ریاست ساواک
تیمور بختیار در دفتر کار خود
سرلشگر تیمور بختیار به اتفاق یکی از امرای ارتش هنگام شرکت در مراسم سلام رسمی در کاخ گلستان
تیمور بختیار در کنار نواب صفوی پس از دستگیری
تیمور بختیار پس از بازداشت دکتر حسین فاطمی
تیمور بختیار( فرماندار نظامی تهران) به همراه فرزند خردسالش در سال 1333
 
تیمور بختیار در حال آموزش تیراندازی به پسرش اسفندیار بختیار
/ 0 نظر / 78 بازدید