شورای اسلامی شهر دزفول خواستار ثبت ملی 'آبشار شوی' شد!

نایب رییس شورای اسلامی شهر دزفول روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در دیدار اخیر اعضای شورای اسلامی شهر دزفول که در محل دفتر'جواد محمدی زاده 'معاون رییس جمهوری صورت گرفت با تسلیم این نامه, از سازمان محیط زیست خواسته شده تا برای انجام فعالیت های عمرانی و گردشگری حاشیه ی این آبشار بزرگ و زیبای کشور اعتباراتی اختصاص یابد.
'غلاعلی سلیم گندمی ' افزود: احداث مرکز تحقیقات زیست محیطی جنوب کشور در این شهر، مساعدت مالی برای ساخت کارخانه بازیافت زباله شهری، رفع نیازمندی های اداره محیط زیست شهر بویژه در بخش نیروی انسانی، تامین تجهیزات و امکانات اداری از دیگر خواسته های شورای اسلامی شهر دزفول از رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این دیدار بود.
وی گفت:در این دیدار مهندس محمدی زاده ضمن بررسی موارد فوق قول دادند که با نظر مساعد نسبت به موارد در اسرع وقت اقدام شود

/ 0 نظر / 4 بازدید