صادرات یک ونیم میلیون دام به کشورهای حوزه خلیج فارس طی سال گذشته

 

طی سال گذشته یک ونیم میلیون دام ازایران به کشورهای حوزه خلیج فارس صادرشده است.

ایسنا:سازمان دامپزشکی کشوربااعلام این خبرافزود: دردولت نهم به بخش کشاورزی توجه ویژه ای شده است.
دکترنوروزی بیان داشت: طی سال گذشته کشور با تولید 15 میلیون تن گندم به جمع 12 کشورصادرکننده گندم پیوست.
تصویر

وی ادامه داد: طی سال گذشته یک ونیم میلیون دام ازایران به کشورهای حوزه خلیج فارس صادرشده است.

نوروزی در ادامه تصریح کرد: با بهره برداری ازبنگاههای کوچک اقتصادی وزودبازده جهش بسیار خوبی در زمینه افزایش تولیدات واشتغال زایی بخش کشاورزی بعمل می آید.

رئیس سازمان دامپزشکی کشوریادآور شد: کشور ایران درزمینه تولید داروهای دامی به خودکفایی رسیده است.

دکتر نوروزی گفت: دردولت نهم درزمینه خدمات دامی 3هزار اشتغال زایی بوجود آمده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید