اسامی مجروحان ایرانی مکه

 

اسامی مجروحان ایرانی طوفان مکه اعلام شد

سازمان حج و زیارت پس از احراز هویت مجروحان ایرانی حادثه سقوط مرگبار جرثقیل در مسجدالحرام، اسامی آنها را اعلام کرد.

براساس اعلام سازمان حج و زیارت، بر اثر سقوط یک دستگاه بالإبر در بخش شرقی مسجدالحرام که به دنبال وقوع طوفان شدید رخ داد، یک زائر ایرانی به نام سیف الله اسدی مینا متولد سال ١٣۴٩ از استان همدان و به شماره کاروان ٣٣٠٢١ درگذشت و ٢۵ زائر ایرانی نیز مجروح شدند.

اسامی مجروحان این حادثه به این شرح است:

أکرم فنائی ۴۵ ساله ،از استان البرز، شماره کاروان ۴١٠٢٠

فرح نیک اختر، ۵٣ ساله، از آذربایجان شرقی، شماره کاروان، ١١٢۶۶

علی اکبر عظیمی، ۵٠ ساله، از مازندران، شماره کاروان، ١٣٣١٣

ناهید یلتقیان خیابانی، ۵٢ ساله، از تهران، شماره کاروان ١٧٠٨١

زهرا باقریان پیمان، ۵٠ ساله، از تهران، شماره کاروان ١٧٠٨١

مهدی بخشایشی، ۶٣ ساله، آذربایجان شرقی، شماره کاروان ١١١٧۶

فضه شیرزاد، ۵٧ ساله، از مازندران، شماره کاروان ٣٠٠٠٢

مصطفی کافی موسوی، ۶٠ ساله، شماره کاروان ١٣٠٧٨

فاطمه حسین صادقی هرندی، ۴٠ ساله، از اصفهان، شماره کاروان ١٣٧٩٣

معصومه نجفی، ۴۶ ساله، از تهران، شماره کاروان ١٧٠٧٧

غلامرضا پورحاتمی رشک وستائی، ۵٩ ساله، از کرمان، شماره کاروان ٢۶٢۴٧

گلی کریمی، ۶۵ ساله، از تهران، شماره کاروان ١٧٠۴٣

مبارک پذیرش، ۵۴ ساله، از مازندران، شماره کاروان ٣٠٠۴٨

فاطمه نظری، ۵٧ ساله، از تهران، شماره کاروان ١٧٠۴٣

احمد گلبازی، ۵٨ ساله، از تهران، شماره کاروان ١٧٢۶۶

معینه گرامی،۴١ ساله، از تهران، شماره کاروان١٧٠۴٣

محمود طاطیان، شماره کاروان ٣٠٢١٢

محمدرحیم کشاورز، ۴٠ ساله، از فارس، شماره کاروان ٢۴٠٠٣

ابراهیم خیری زاده، ۶٠ ساله، از فارس، شماره کاروان ٢۴٠٠٣

علی قنبری و علی گرجی دوتن دیگر از زائران کشورمان هستند که در اثر این حادثه مجروح شده بودند.

این زائران پس از انتقال به مرکز درمانی حج و زیارت به صورت سرپایی مداوا شدند که تعدادی از آنها نیز مرخص شده اند.

عباسعلی زکریای نجف آبادی از کاروان ١٣٠٧٨ اصفهان، نرگس کفاشیان بابلی از کاروان ٣٠٢٩۵ مازندران، فاطمه نصیری از اصفهان، زینب السادات جزا از کاروان ١٧٠۴٣ تهران، مجروحانی هستند که به دلیل جراحات سنگین به بیمارستان نور مکه منتقل شده اند که به گفته رییس سازمان حج و زیارت بیشترین عارضه آنها شکستگی بوده است.
/ 0 نظر / 64 بازدید