راه اندازی مرکز گیاه شناسی استان با 11هزار گونه گیاهی

 رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی لرستان گفت: مرکز گیاه شناسی استان با 11 هزار گونه گیاهی ایجاد شده است .

کریم قربانی با اعلام این خبر به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)-منطقه لرستان افزود: یکی از فعالیتها ودستاوردهای قابل توجه مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی لرستان ،ایجاد وراه اندازی هرباریوم گیاه شناسی استان است.
وی با بیان اینکه در این هرباریوم 11هزار گونه مختلف گیاهی وجود دارد،اظهار داشت:در این هرباریوم گیاهان داروئی وروئیدنیهای استان بامشخصات کامل وویژگیهای آنهاوجود دارد.

قربانی تصریح کرد: این موزه قویترین مرکز گیاه شناسی استان بوده وبه عنوان یک مرجع هرساله مورد بازدید پژوهشگران از داخل وخارج کشور قرار می گیرد .

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان معرفی رقم جدید گلرنگ به نام سینا،معرفی گندم نان بهاربرای مناطق معتدل کشور ،ذرت فجر برای مناطق گرم ومعتدل کشور،شناسایی وتوصیف 18گونه زنبورهای جدیدگالزا وپارازیت برای اولین باردردنیا را از جمله فعالیت های عمده این مرکز برشمرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید