تصاویری از شهر شول آباد

 

 امام زاده ای در کنار گذر جاده سپیدشت  شول آباد

 

 

 

 

 دورنمایی از شهر شول آباد

 

 

  تابلو شهر

 

yvwcms7su2yzn1j4vsk.jpg

عکس مجید نامداری منطقه گله بادو ش شول آباد
 
 

 

نمایی دیگراز شهر شول آباد

 

 

نمای دیگر از شهر شول آباد

 عکس  از: حسین چراغی

 

 

 

 

تصویر دیگر از شهر شول آباد

 عکس حسین چراغی

/ 0 نظر / 27 بازدید