عکس


علیرضا حسینخانی
علیرضا حسینخانی


 


پیرولی کریمی
پیرولی کریمی


 


سبزعلی درویشیان
سبزعلی درویشیان


 


نجفعلی میرزایی
نجفعلی میرزایی


 


شاهمیرزا مرادی
شاهمیرزا مرادی 

 

 


ملک محمد مسعودی
ملک محمد مسعودی


 


درویش رضا منظمی
درویش رضا منظمی


 


علی اکبر و آساره شکارچی
علی اکبر و آساره شکارچی


 


رضا سقایی
رضا سقایی


 


رامین دربندی
رامین دربندی


 


چهره های ماندگار
چهره های ماندگار لر


 


قدم خیر- زن مبارز لر
قدم خیر- زن مبارز لر


 


دکتر هوشنگ اعظمی- نویسنده
دکتر هوشنگ اعظمی- نویسنده


 


نویسندگان، محققین و مشاهیر لر
مشاهیر ادبی- هنری , نویسندگان, و محققین لر


 


بابا طاهر عریان
بابا طاهر عریان


 


دکتر عبدالحسین زرین کوب - نویسنده و محقق
دکتر عبدالحسین زرین کوب - نویسنده و محقق


 


دکتر سید جعفر شهیدی- نویسنده و محقق
دکتر سید جعفر شهیدی- نویسنده و محقق


 


مهرداد اوستا - نویسنده و محقق
مهرداد اوستا - نویسنده و محقق


 


علی محمد ساکی نویسنده و محقق
علی محمد ساکی نویسنده و محقق 

 


 


 


قدرت کسرائیان - هنرمند عکاس و بازیگر
قدرت کسرائیان - هنرمند عکاس و بازیگر


 


نصراله کسرائیان حقوقدان، مترجم، محقق و عکاس
نصراله کسرائیان حقوقدان، مترجم، محقق و عکاس


 


حجت کسرائیان هنرمند نقاش و محقق
حجت کسرائیان هنرمند نقاش و محقق


 


معصومه ضیایی - شاعر، نویسنده و مترجم
معصومه ضیایی - شاعر، نویسنده و مترجم


 


اسفندیار غضنفری امرائی- نویسنده و محقق
اسفندیار غضنفری امرائی- نویسنده و محقق


 


سید فرید قاسمی- نویسنده و محقق
سید فرید قاسمی- نویسنده و محقق


 


حمید ایزد پناه - نویسنده و شاعر
حمید ایزد پناه - نویسنده و شاعر


 


دکتر محسن حجاریان-موسیقیدان
دکتر محسن حجاریان-موسیقیدان


 


سید علی صالحی- شاعر
سید علی صالحی- شاعر
/ 0 نظر / 59 بازدید