نجات بخشی استقرارهای بزرگ عصر مفرغ، پشت سد سیمره آغاز می‌شود

خبرگزاری میراث فرهنگی_ گروه میراث فرهنگی_ حسن ظهوری_ پژوهشکده باستان شناسی قصد دارد تا با ارسال 5 تیم باستان شناسی به سد سیمره در استان ایلام و لرستان، استقرارهای بزرگ دوره عصر مفرغ را در دریاچه این سد کاوش کند. با آبگیری این سد نزدیک به 40 محوطه باستانی غرق خواهد شد.
 
"حسن فاضلی نشلی"، رئیس پژوهشکده باستان شناسی در این باره به CHN گفت: «به زودی 5 هیات باستان شناسی به طور همزمان کاوش در پشت سد سیمره را آغاز خواهند کرد. این هیات ها موظفند 5 محوطه در خطر را که استقرار های بزرگی از دوره پیش از تاریخ در آن نهفته است و در نخستین لحظات آبگیری غرق می شوند را کاوش کنند.»
 
بررسی و شناسایی محدوده آبگیری سد سیمره منجر به شناسایی بیش از 40 محوطه باستانی شد. این محوطه ها از دوره غارنشینی تا پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی تاریخ گذاری شده اند. با آبگیری سد سیمره بخش زیادی از این محوطه ها غرق خواهند شد.
 
فاضلی گفت: «بر اساس گمانه زنی های انجام گرفته 5 محوطه بسیار مهم که در محدود خطر هستند شناسایی شده است. این محوطه ها شامل دوره های غارنشینی و پیش از تاریخ هستند. اما آنچه اهمیت فراوانی دارد، استقرارهای دوره پیش از تاریخی است که، بسیار عظیم هستند و حتما باید مورد کاوش قرار گیرند.»
 
وی در ادامه افزود: «به زودی این کاوش ها آغاز خواهد شد و هیات های باستان شناسی به مدت 4 ماه به طور مداوم حفاری خواهند داشت.»
 
هدف از این کاوش ها شناسایی کامل استقرارهای دوره مفرغ است که در این منطقه هنوز به درستی شناخته نشده است.
 
محوطه شناسایی شده عموما تپه های عظیمی هستند که برخی از آن ها زیر لایه های چند متری رسوب پنهان شده اند.
 
فاضلی گفت: «در حال حاضر رابطه پژوهشکده باستان شناسی با مسئولان سد بسیار خوب است و در صورت تعامل بهتر، کاوشهای نجات بخشی با سرعت و دقت بیشتری به پایان خواهد رسید.»
 
سد تا یک سال دیگر ساخته می‌شود و طبق تعهدات میان مسئولان سد با سازمان میراث فرهنگی تا پایان کاوش های نجات بخشی این سد آبگیری نمی‌کند.

,

/ 2 نظر / 6 بازدید