تماشاگران کره زباله ها ایراینان راجمع کردند!

 
درحاشیه دیدار تیم های استقلال و اف.سی سئول تماشاگران کره ای در پایان بازی  دو تیم  زباله هایی که از سوی تماشاگران ایرانی بر روی سکوهای ورزشگاه بر حای مانده بود  ازسوی تعداد اندک تماشاگران کره ای جمع آوری شد.
 
/ 0 نظر / 5 بازدید