/ 2 نظر / 5 بازدید
بهزاد

نامشان جاودان و يادشان گرامی باد

تايماز

سلام آنان که رفتن و بر نگشتند مرد بودند من واقعا برای بشر امروزی متاسفم چون رفتاری می کنند که در تاريخ ثبت مي شود و در آينده .... به منم سر بزنيد موفق باشيد