محسن رضایی کاندیدای انتخابات دهم شد

دکتر محسن رضایی به دلی
محسن رضایی کاندیدای انتخابات دهم شد
دکتر محسن رضایی به دلیل اینکه ترجیح می‌دادند یک نفر دیگر از میان آقایان ولایتی، لاریجانی و یا قالیباف نامزد این ائتلاف باشند و ایشان به آنها کمک کنند از پذیرش آن خودداری کردند و مقرر شد به صورت مستقل و مردمی نامزد انتخابات شوند و ایده‌ی دولت ائتلافی را پس از انتخابات پی‌گیری کنند.

در بیانیه‌ی شماره‌ی چهار دولت ائتلافی کارآمد و متعهد اعلام شد که محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی ، در این بیانیه آمده است: ایده‌ دولت ائتلافی کارآمد و متعهد با محوریت خرد جمعی، عقلانیت سیاسی و میانه‌روی بر مبنای استفاده از تمام ظرفیت‌های نظام و نفی تک‌روی و فردمحوری و حضور چند رئیس‌جمهور در کابینه در جهت برنامه‌ مدون با افق برنامه‌ی چشم‌انداز 20 ساله از مدت‌ها پیش توسط محسن رضایی طرح شد تا بر اساس آن و با مکانیزم معین یک نفر به عنوان رییس‌جمهور تعیین و سایرین با حضور در کابینه‌ی وی بر اساس وفاق و محوریت مورد نظر و رویکردی جدید تحت عنوان تغییر الگوی مدیریت کشور یک زندگی مطلوب برای هر ایرانی را فراهم آورند.

در ادامه بیانیه دولت ائتلافی کارآمد و متعهد تاکید شده است: احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های همسوی دولت ائتلافی کارآمد و متعهد بر اساس قابلیت‌ها و توانمندی‌های افراد در مرحله‌ی اول از بین چهار گزینه‌ی مورد نظر به دو گزینه رسید و پس از آن در جلسه‌ای با تبادل ‌نظر و مشورت با کارگروه‌های مورد نظر، محسن رضایی را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کرد ولی ایشان به دلیل اینکه ترجیح می‌دادند یک نفر دیگر از میان آقایان ولایتی، لاریجانی و یا قالیباف نامزد این ائتلاف باشند و ایشان به آنها کمک کنند از پذیرش آن خودداری کردند.
 
ستاد دولت ائتلافی، متعهد و کارآمد می افزاید: همچنین مقرر شد به صورت مستقل و مردمی نامزد انتخابات شوند و ایده‌ی دولت ائتلافی کارآمد و متعهد با محوریت خرد جمعی، عقلانیت سیاسی و میانه‌روی بر مبنای استفاده از تمام ظرفیت‌های نظام و نفی تک‌روی و فردمحوری و حضور چند رییس‌جمهور در کابینه در جهت برنامه‌ی مدون با افق برنامه‌ی چشم‌انداز 20 ساله از مدت‌ها پیش توسط دکتر محسن رضایی طرح شد تا بر اساس آن و با مکانیزم معین یک نفر به عنوان رییس‌جمهور تعیین و سایرین با حضور در کابینه‌ی وی بر اساس وفاق و محوریت مورد نظر و رویکردی جدید تحت عنوان تغییر الگوی مدیریت کشور یک زندگی مطلوب برای هر ایرانی را فراهم آورند.
 
این اطلاعیه می افزاید: لذا احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های همسوی دولت ائتلافی کارآمد و متعهد بر اساس قابلیت‌ها و توانمندی‌های افراد در مرحله‌ی اول از بین چهار گزینه‌ی مورد نظر به دو گزینه رسید و پس از آن در جلسه‌ای با تبادل ‌نظر و مشورت با کارگروه‌های مورد نظر، محسن رضایی را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کرد ولی ایشان به دلیل اینکه ترجیح می‌دادند یک نفر دیگر از میان آقایان ولایتی، لاریجانی و یا قالیباف نامزد این ائتلاف باشند و ایشان به آنها کمک کنند از پذیرش آن خودداری کردند و مقرر شد به صورت مستقل و مردمی نامزد انتخابات شوند و ایده‌ دولت ائتلافی را پس از انتخابات پی‌گیری کنند؛ لذا این ستاد به کار خود پایان می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، نشست خبری محسن رضایی برای تشریح رئوس برنامه‌هایش در اوایل هفته‌ی آینده برگزار می‌شود.

ل اینکه ترجیح می‌دادند یک نفر دیگر از میان آقایان ولایتی، لاریجانی و یا قالیباف نامزد این ائتلاف باشند و ایشان به آنها کمک کنند از پذیرش آن خودداری کردند و مقرر شد به صورت مستقل و مردمی نامزد انتخابات شوند و ایده‌ی دولت ائتلافی را پس از انتخابات پی‌گیری کنند.

در بیانیه‌ی شماره‌ی چهار دولت ائتلافی کارآمد و متعهد اعلام شد که محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی ، در این بیانیه آمده است: ایده‌ دولت ائتلافی کارآمد و متعهد با محوریت خرد جمعی، عقلانیت سیاسی و میانه‌روی بر مبنای استفاده از تمام ظرفیت‌های نظام و نفی تک‌روی و فردمحوری و حضور چند رئیس‌جمهور در کابینه در جهت برنامه‌ مدون با افق برنامه‌ی چشم‌انداز 20 ساله از مدت‌ها پیش توسط محسن رضایی طرح شد تا بر اساس آن و با مکانیزم معین یک نفر به عنوان رییس‌جمهور تعیین و سایرین با حضور در کابینه‌ی وی بر اساس وفاق و محوریت مورد نظر و رویکردی جدید تحت عنوان تغییر الگوی مدیریت کشور یک زندگی مطلوب برای هر ایرانی را فراهم آورند.

در ادامه بیانیه دولت ائتلافی کارآمد و متعهد تاکید شده است: احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های همسوی دولت ائتلافی کارآمد و متعهد بر اساس قابلیت‌ها و توانمندی‌های افراد در مرحله‌ی اول از بین چهار گزینه‌ی مورد نظر به دو گزینه رسید و پس از آن در جلسه‌ای با تبادل ‌نظر و مشورت با کارگروه‌های مورد نظر، محسن رضایی را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کرد ولی ایشان به دلیل اینکه ترجیح می‌دادند یک نفر دیگر از میان آقایان ولایتی، لاریجانی و یا قالیباف نامزد این ائتلاف باشند و ایشان به آنها کمک کنند از پذیرش آن خودداری کردند.
 
ستاد دولت ائتلافی، متعهد و کارآمد می افزاید: همچنین مقرر شد به صورت مستقل و مردمی نامزد انتخابات شوند و ایده‌ی دولت ائتلافی کارآمد و متعهد با محوریت خرد جمعی، عقلانیت سیاسی و میانه‌روی بر مبنای استفاده از تمام ظرفیت‌های نظام و نفی تک‌روی و فردمحوری و حضور چند رییس‌جمهور در کابینه در جهت برنامه‌ی مدون با افق برنامه‌ی چشم‌انداز 20 ساله از مدت‌ها پیش توسط دکتر محسن رضایی طرح شد تا بر اساس آن و با مکانیزم معین یک نفر به عنوان رییس‌جمهور تعیین و سایرین با حضور در کابینه‌ی وی بر اساس وفاق و محوریت مورد نظر و رویکردی جدید تحت عنوان تغییر الگوی مدیریت کشور یک زندگی مطلوب برای هر ایرانی را فراهم آورند.
 
این اطلاعیه می افزاید: لذا احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های همسوی دولت ائتلافی کارآمد و متعهد بر اساس قابلیت‌ها و توانمندی‌های افراد در مرحله‌ی اول از بین چهار گزینه‌ی مورد نظر به دو گزینه رسید و پس از آن در جلسه‌ای با تبادل ‌نظر و مشورت با کارگروه‌های مورد نظر، محسن رضایی را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کرد ولی ایشان به دلیل اینکه ترجیح می‌دادند یک نفر دیگر از میان آقایان ولایتی، لاریجانی و یا قالیباف نامزد این ائتلاف باشند و ایشان به آنها کمک کنند از پذیرش آن خودداری کردند و مقرر شد به صورت مستقل و مردمی نامزد انتخابات شوند و ایده‌ دولت ائتلافی را پس از انتخابات پی‌گیری کنند؛ لذا این ستاد به کار خود پایان می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، نشست خبری محسن رضایی برای تشریح رئوس برنامه‌هایش در اوایل هفته‌ی آینده برگزار می‌شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید