غرق شدن يک سرباز بروجردی در رود خانه سزار دورود

 يکی از سربازان تیپ ۲۴ بعث که به همراه تعدادی ازدوستان خود به آبشار بيشه پوران دورود جهت تفريح و سياحت رفته بود در رودخانه سزار غرق شد .

 آبشاربيشه پوران در کنار رود خانه  سزار قرار دارد که همه ساله هزاران نفراز هم وطنان به اين منطقه سياحتی مسافرت می نمايند .

    جادارد هم وطنان عزيزی که به اين مناطق عزيمت می نمايند بيشتر مواظب خطرات طبيعی اطراف خود باشند ُچرا که به علت رفت و آمد زياد گردشگران صخره های کناری اين آبشار حالت طبيعی خود را از دست داده اندو به راحتی برای بازديد کنندگان   حادثه به وجود می آيد. 

آبشار بيشه پوران در جنوب شهرستان دورودقرار دارد ويکی ازجاذبه های  گردشگری اين شهرستان محسوب می شود .

راه ارتباطی آبشار از طريق  شهرستان دورود با قطار مسافربری ميسر است .

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید