70هزار عشایر کشور اسکان یافتند

 
رییس سازمان امور عشایری کشور گفت: از آغاز برنامه اول تا چهارم توسعه تاکنون بیش از 70 هزار خانوار عشایری کشور در زیستگاههای معین شده اسکان یافته اند.

جهانشاه صدیق عصر دوشنبه در جریان بازدید از طرح های عمرانی وعشایری در دست ساخت شهرستان کوهدشت افزود: علاوه بر این دو هزار و 200 خانوار عشایری با جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفر در کشور کوچ رو هستند.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر 30 میلیون هکتار عرصه تولید از مراتع کشور در اختیار عشایر است، گفت: یک چهارم دام کوچک کشور و 20 درصد پروتئین مرتبط با دام درکشور درمناطق عشایری می باشد.
وی اظهار داشت: عشایر کشور سالانه 180 هزارتن گوشت قرمز،100هزارتن شیر تولید و به بازار مصرف عرضه می کنند.
وی اظهارداشت: علاوه براین 35درصد صنایع دستی کشور نیز درمناطق عشایری تولید می شود
/ 0 نظر / 5 بازدید