دروغ ممنوع!

دروغ ممنوع

اینها شعارهایی بودنند که مردم تهران از میدان تجریش تا میدان را آهن  بر علیه یکنفر از کاندیداسر می دادنند!؟

/ 2 نظر / 6 بازدید
محمد

http://zargar.persianblog.ir/

محمد

سلااااااااااااااام صبح 19 خرداد و 3شنبه شما بخیر و شادی خوبی دوست عزیز؟ من رای میدهم تو رای میدهی ما رای میدهیم با مطلبی در باره انتخابات به روزم نظر یادت نره که اگه نظر ندی خواب احمدی نژاد را ببینی امشب[خنده] منتظرم بدو بیا شاداب باشی[گل][خجالت]