ده قدرت برتر نظامی آسیا و رتبه‌های جهانی آنها به ترتیب زیر است

ده قدرت برتر نظامی آسیا و رتبه‌های جهانی آنها به ترتیب زیر است:

1- روسیه: این کشور در فهرست برترین قدرت‌های نظامی جهان رتبه دوم را از آن خود کرده است.

2- چین: این کشور در فهرست برترین قدرت‌های نظامی جهان رتبه سوم را از آن خود کرده است.

3- هند: این کشور در فهرست برترین قدرت‌های نظامی جهان رتبه چهارم را از آن خود کرده است.

4- کره جنوبی: این کشور در فهرست برترین قدرت‌های نظامی جهان رتبه هفتم را از آن خود کرده است.

5- ژاپن: در فهرست برترین قدرت‌های نظامی جهان رتبه هشتم را از آن خود کرده است.

6- ترکیه: این کشور در فهرست برترین قدرت‌های نظامی جهان رتبه نهم را از آن خود کرده است.

7- جمهوری اسلامی ایران که در فهرست برترین قدرت‌های نظامی جهان رتبه سیزدهم را از آن خود کرده است.

8- اندونزی: این کشور در فهرست برترین قدرت‌های نظامی جهان رتبه پانزدهم را از آن خود کرده است.

9- رژیم صهیونیستی که در فهرست جهانی، در جایگاه شانزدهم قرار دارد.

10- پاکستان: این کشور در فهرست برترین قدرت‌های نظامی جهان رتبه هفدهم را از آن خود کرده است.

/ 0 نظر / 65 بازدید