واکنش ايران به قطعنامه شورای امنينت سازمان ملل متحد


به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون برنامه صلح آمیز هسته ای ایران آمده است: جمهوری اسلامی ایران تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای خود را اقدامی غیرقانونی و خارج از وظایف شورا و برخلاف مقررات صریح منشور ملل متحد می داند.

صدور این قطعنامه نشان می دهد که همچنان برخی از اعضای دائم شورای امنیت بویژه ایالات متحده و بریتانیا در پی استفاده از این نهاد هستند و این درحالی است که این قدرت ها نه تنها به تعهدات خویش طبق معاهده "ان.پی.تی" بویژه ماده یک مبنی بر برخورداری از انتقال مواد و فناوری و تجهیزات نظامی هسته ای به سایر کشورها و ماده شش الزام به خلع سلاح هسته ای خود پایبند نیستند، بلکه برخلاف آنها به توسعه زرادخانه های هسته ای خود ادامه می دهند.

انجام این گونه اقدامات سیاسی و غیرحقوقی شورای امنیت تمی تواند حقوق حقه و مسلم کشورها را محدود و یا در اجرا و اعمال آنها مانع تراشی کند، بلکه صرفا بی اعتبار شدن تصمیمات شورای امنیت را در پی خواهد داشت.

این بیانیه می افزاید: ملت ایران پیش از این هم استفاده یکجانبه و ابزاری از شورای امنیت را توسط انگلستان و آمریکا علیه استقلال و حاکمیت ملی خود که ملی شدن صنعت نفت را به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت مطرح و تحت فشار قرار دادند، بخاطر دارد.

امروز در شرایطی که اسرائيل حاضر نیست به معاهده عدم اشاعه سلاح هسته ای بپیوندد و خود را تحت نظارت پادمان های آژانس قرار دهد و شورای امنیت نیز هیچ اقدامی در قبال اعلام علنی و رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در برخورداری از سلاح هسته ای نمی کند، برای ملت ایران رویکرد دوگانه شورای امنیت در قبال برنامه هسته ای و زرادخانه های تسلیحات اتمی اسرائیل قابل قبول نیست. بر همین اساس مردم ایران سرنوشت خود را به تصمیمات بی اعتبار شورای امنیت نسپرده و پس از این هم نخواهند سپرد.

انجام و تکرار این گونه اقدامات در شورای امنیت ادامه مسیر غلطی است که ثمره ای بجز پیچیده تر کردن اوضاع و افزایش سطح بی اعتمادی ملت بزرگ ایران به آمریکا و انگلستان به عنوان تهدید استراتژیک علیه استقلال و حاکمیت ملی خود نخواهد شد.

برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت و اجماع تمامی مسئولان نظام ، نخبگان و افکار عمومی است. از این رو اقدامات فراقانونی و غیرحقوقی آمریکا و انگلستان در شورای امنیت علیه منافع ملی ایران موجب تحکیم اراده و عزم ملی ایرانیان در پاسداری از استقلال و حاکمیت ملی و پایداری برای حفظ حقوق حقه خود جهت تضمین آینده ایران خواهد شد، همانگونه که در انتخابات اخیر ملت بزرگ ایران ، این عزم و اراده را به منصه ظهور رسانده و به صورت باشکوهی در پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشتند.

اگرچه آمریکا و انگلستان همه توانایی سیاسی و حقوقی خود را در صدور قطعنامه جدید در شورای امنیت بکار گرفتند، تا مانع از بهره برداری کامل ملت ایران از همه حقوق هسته ای خود شوند ، لیکن این قدرت های رو به افول باید بدانند که با ارعاب و تهدید نمی توانند ملت ایران را از پیشرفت و توسعه منصرف سازند .

جمهوری اسلامی ایران این گونه اقدامات شورای امنیت را در راستای اعمال آپارتاید هسته ای و تقسیم جهان به شمال و جنوب در برخورداری فناوری پیشرفته می داند و اعتقاد دارد سبب خواهد شد که سایر کشورهای در حال توسعه نیز بطور جدی به سمت روند خوداتکایی در زمینه اکتساب فناوری صلح آمیز هسته ای و بهره گیری از آن سوق یابند.

از این رو قطعنامه جدید شورای امنیت نه تنها نمی تواند مانعی بر سر راه پیشرفت هسته ای ایران باشد، بلکه ملت ایران با تکیه بر توان ملی خود و در چارچوب احقاق حقوق مسلم خود مطابق معاهده ان پی تی، برنامه صلح آمیز هسته ای خود را بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده ادامه خواهد داد و بویژه عملیاتی نمودن مرحله راه اندازی واحد 3000 سانتریفیوژ در نطنز را در اجرای ادامه فعالیت های تحقیقاتی صلح آمیز خود تحت نظارت آژانس آغاز و با جدیت پیگیری و اجرا خواهد کرد.

دشمنان ملت ایران باید مطمئن باشند که انجام این گونه اقدامات در شورای امنیت موجب نادیده انگاشتن نقش، جایگاه ، نفوذ و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران بر تحولات ، ثبات و امنیت منطقه ای نخواهد شد.

وزارت خارجه در پایان تاکید کرد: اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره با رویکرد واقع گرا، چندجانبه گرایانه و عمل گرا خواستار حل مسائل موجود از طریق مذاکره می باشد، لکن معتقد است انجام این اقدامات یکجانبه و غیرمسئولانه و غیرمعقول در شورای امنیت، نه تنها کسی به تسهیل فرآیند مذاکرات نمی کند، بلکه در مسیر مذاکرات مانع تراشی جدی هم می نماید.

/ 0 نظر / 5 بازدید