اولین وزیر امور خارجه زن در جهان عرب

http://96.0.54.242/tab/200908141432523197.jpgژنرال "محمد ولد عبدالعزیز" رئیس جمهور جدید موریتانیا که توانست با کودتای نظامی به قدرت برسد، خانم " الناهة بنت مکناس" را به عنوان وزیر امور خارجه کشور موریتانیا برگزید. او اولین وزیر امور خارجه زن در جهان عرب است.

برخی کارشناسان مسائل سیاسی موریتانیا معتقدند "محمد ولد عبدالعزیز" با تعیین خانم "مکناس" در پست امور خارجه، تلاش کرده کابینه‌ای متفاوت با دیگر کابینه‌های گذشته در کشورش ایجاد کند تا بتواند کمی از فریاد دولت سابق که با کودتا از قدرت کنار رفت و دیگر معترضین، بکاهد. رئیس جمهور جدید علاوه بر تعیین یک زن در کابینه خود، دیگر وزار را نیز از احزاب و جناح‌های سیاسی مختلف موریتانیا انتخاب کرده تا بتواند حداکثر رضایت را به خود جلب کند.

گفتنی است خانم " الناهة بنت مکناس" که دختر یکی از وزرای خارجه سابق موریتانیا بوده، در گذشته نیز نماینده پارلمان این کشور بود و روابط تیره‌ای با دولت سابق موریتانیا یعنی پیش از کودتا داشته از همین رو "محمد ولد عبدالعزیز" او را در این پست مهم تعیین کرده است.

خانم " الناهة بنت مکناس" همچنین ریاست "حزب اتحاد برای دمکراسی" را برعهده دارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید