کل آراء شمارش شده تا این لحظه

حسن روحانی
۱۸,۶۱۳,۳۲۹
 
۵۰.۷۱ %
محمدباقر قالیباف
۶,۰۷۷,۲۹۲
 
۱۶.۵۶ %
سعید جلیلی
۴,۱۶۸,۹۴۶
 
۱۱.۳۶ %
محسن رضایی میرقائد
۳,۸۸۴,۴۱۲
 
۱۰.۵۸ %
علی‌اکبر ولایتی
۲,۲۶۸,۷۵۳
 
۶.۱۸ %
سیدمحمد غرضی
۴۴۶,۰۱۵
 
۱.۲۲ %
آراء باطله
۱,۲۴۵,۴۰۹
 
/ 0 نظر / 7 بازدید