همه مشاوران احمدی نژاد !

 مطلب فوق در سایت تابناک گرفته شده شما بینندگان عزیز آن را جدی نگیرید!

رئیس جمهور در پاسخ به آنهایی که می گویند دولت مشورت نمی کند گفت: کی گفته دولت مشورت نمی کند.
وی با بیان اینکه «با بیش از 900 نماینده دیدار داشته ایم» افزود: با کودک 5 ساله هم که نامه نوشته بود گفت و گو کردم. با یک کودک ده ساله که چند نقاشی کشیده بود و پیشنهاداتی درباره ترافیک و... داشت صحبت کردم و از او سئوال کردم که چی به نظرت می رسد.

در تماس یک منبع آگاه (!) با تابناک دیگر مشاوران دولت نیز شناسایی شدند !

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225334715.jpg
مشاور فرهنگی

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051231331913.jpg
مشاور تغذیه

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225331622.jpg
مشاور امور زنان

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225331170.jpg
مشاور روابط  داخلی

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225333495.jpg
مشاور روابط  بین الملل

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225333746.jpg
مشاور امور جوانان

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225331142.jpg
مشاور حمل و نقل
 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225331949.jpg
مشاور ارتباطات

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225333324.jpg
مشاور امور هنری

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225331847.jpg
مشاور مذهبی

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225332930.jpg
مشاور  ورزشی

 

http://96.0.54.242/tab/pics2/200909051225332392.jpg
مشاور بهداشت

/ 0 نظر / 5 بازدید