پل تله زنگ نماد مقاومت مردم ایران

 این تصویری که مشاهده می کنید روزی بعنوان پل  مقاومت مردم ایران در زمان جنگ تحمیلی عراق بعثی علیه مردم ایران بوده و خواهد ماند.

یادش بخیر تله زنک قهرمان

 یادش بخیر روزهای  جنگ و مقاومت

 یادش بخیر  مردان مبارز وقهرمان تاتخیری

AWT IMAGE

  شکل 1-الف-پل تله زنگ

AWT IMAGE 

/ 1 نظر / 67 بازدید
امیدی

یاد و نام شهید چراغی همیشه زنده و پاینده باد . این شهید بزرگوار بر اثر حمله هوایی متجاوزان بعثی عراق خون خود را در پای این پل تقدیم انقلاب عزیز نمود. روحش شاد