مکه مکرمه تابستان ۱۳۸۶

مکه  مکرمه تابستان ۱۳۸۶

View Full Size Image View Full Size Image 

View Full Size Imageمحل تولد حضرت محمد مصطفی( ص)

/ 2 نظر / 8 بازدید
حاج رضا رحیمی نسب

ما با اصل صداقت وارد شده ایم و حرف جدید داریم . ما در بین مردم دارای پایگاه قوی هستیم . ما از همه ابزارهای مثبت و قانونی استفاده می کنیم و از ابزارهای منفی پرهیز می کنیم. آراء ما آراء مردمی است . همه ما نوکر این مردم هستیم . وظیفه ما این است که به مردم خدمت کنیم و تلاش کنیم تا این مردم به حقوق خودشان برسند وحرف خودشان را به گوش مسئولین برسانند . والله رحیمی نسب خودش را بر ای خدمت و نوکری مردم آماده کرده است . من باور دارم به تبلیغات سالم . انتخابات یعنی ما ! اگر از من بگوییم اشتباه کرده ایم. مطمئن باشید که من با هدف و برنامه وارد این عرصه شده ام. و صد البته با یک نفر نمی شود، بلکه جمع خردمند و اندیشمندی باید در این عرصه با ما همفکری و همراهی کنند.