حمله به مجتمع های مسکونی ایران در ونزوئلا

 
  
شماری از مردم در یک اقدام ضربتی و با حملهبه طور غیر قانونی نهصد واحد از آپارتمان های ساخته شده توسط شرکت ایرانی در ونزوئلا را اشغال کردند. قرار بود این واحدها با هماهنگی طرف ایرانی توسط وزارت مسکن ونزوئلا به افراد واجد شرایط واگذار شود.

به گزارش آخرین نیوز ،فقرا و افراد بی خانمان در با حمله به مجتمع های مسکونی ساخته شده بدست ایران در ونزوئلا آن را به تصرف خود در آوردند.

شماری از مردم در یک اقدام ضربتی و با حمله شبانه در شهر سان کارلوس در ایالت کوخه دس ونزوئلا به طور غیر قانونی نهصد واحد از آپارتمان های ساخته شده توسط شرکت ایرانی را اشغال کردند .این مجتمع مسکونی حدود دو هزار و چهارصد واحد آپارتمان دارد که از اواخر هفته گذشته به آن حمله و نهصد واحد از آن اشغال شده است .قرار بود این واحدها توسط وزارت مسکن ونزوئلا به افراد واجد شرایط واگذار شود.

معاون وزیر مسکن ونزوئلا با غیرقانونی خواندن این اشغال تصریح کرد، مقامات محلی با کمک پلیس این افراد را از مجتمع ها بیرون خواهند کرد و بر اساس اولویت این آپارتمان ها را به ساکنان این منطقه تحویل خواهند داد.
/ 0 نظر / 5 بازدید