نتايج انتخابات شوراي اسلامي شهرهاي پلدختر و نورآباد

به گزارش ايرنا:نتايج انتخابات شوراي اسلامي شهرهاي پلدختر و نورآباد لرستان روز شنبه از سوي فرمانداري اين شهرها اعلام شد.

در اين انتخابات از مجموع ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۵۲۰‬راي ماخوذه نفرات زير به ترتيب به عنوان اعضاي شوراي اسلامي شهر پلدختر انتخاب شدند.

با چهار هزار و ‪ ۳۳۰‬راي، "نورالدين پورنصير" با سه هزار و ‪ ۳۸۵‬راي، "علي صحراگرد" با سه هزار و ‪ ۲۶۳‬راي ، "عليرضا عباس جودكي" با دو هزار و ‪۹۸۴‬ راي و "نادعلي نعمتي" با دو هزار و ‪ ۲۹۷‬راي به عنوان اعضاي اصلي شوراي اسلامي شهر پلدختر معرفي شدند.

وي همچنين "محسن شرفي" و "مرتضي رفيعي" را به عنوان اعضاي علي البدل اين شورا عنوان كرد و گفت: در انتخابات شهرستان پلدختر چهار هزار و ‪۴۹۲‬ راي باطله داشت.

 شهرستان  نورآباد: از مجموع ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۳۰۲‬راي ماخوذه در اين شهرستان افراد زير به عنوان اعضاي اصلي انتخابات شوراي اسلامي شهر نورآباد معرفي شدند.

"محمدعلي ناصري" افزود: "احمد نظري" با شش هزارو ‪ ۶۰۴‬راي، "قباد قبادي" با پنج هزار و ‪ ۹۳۲‬راي، سيد"بهزاد والي‌زاده" با پنج هزار و ‪ ۷۱۹‬راي، "شاهين شريفي" با پنج هزار و ‪ ۴۹۴‬راي و سيد "داريوش مشعشعي" با پنج هزار و ‪ ۳۰۸‬راي به عنوان اعضاي اصلي شوراي اسلامي شهر نورآباد انتخاب شدند.

وي اعضاي علي‌البدل اين شورا را "لطيف ولي نيا" و سيد "عبداله موسوي لرستاني" اعلام كرد و گفت: در اين شهرستان ‪ ۱۸۱‬راي نيز باطل شده است

/ 0 نظر / 9 بازدید