نتايج انتخابات شورای شهر دزفول

فرماندار دزفول نتيجه سومين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر دزفول را روز يك شنبه اعلام كرد. ‪ - ۱‬عظيم سرافراز ‪ ۲۱۱۲۹‬راي ‪ - ۲‬حسين گلستان باغ ‪ ۱۴۴۵۴‬راي ‪ - ۳‬هوشنگ زلقي ۴۲۳۵‬راي ‪ - ۴‬رضا رجو ‪ ۱۳۹۳۷‬راي‪ - ۵‬محسن رياضي ‪ ۱۲۹۱۸‬راي ‪ - ۶‬حسنعلي نبوتي ‪ ۱۲۶۳۸‬راي ‪ - ۷‬عليرضا زماني راد ‪ ۱۲۱۱۳‬راي‪ - ۸‬غلامعلي سليم گندمي ‪ ۱۱۸۳۱‬راي ‪- ۹سيدمصطفي‌عظيمي‌فر ‪ ۱۱۵۱۹‬راي

 اسامي پنج عضو علي البدل شوراي اسلامي اين شهر نيز به اين ترتيب است:
‪ - ۱‬ميرزا علي آستي ‪ ۱۱۰۳۳‬راي ‪ - ۲‬عبدالكريم خاتمي‌پور ‪ ۱۰۰۹۲‬راي‪ - ۳‬مريم‌خاتون قلمبردزفولي ‪ ۱۰۰۴۶‬راي ‪ - ۴‬محسن آهوزاده ‪ ۱۰۰۲۶‬راي ‪ - ۵‬محمدرضاعنايتي كيا ‪ ۹۱۳۱‬راي
قناعتي ، كل آراي ماخوذه در انتخابات شوراي اسلامي شهر دزفول را ‪ ۹۰‬هزار و ‪ ۶۶۷‬راي اعلام كرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید