در پي بارندگيهاي اخير سدهاي اليگودرز آبگيري شدند

مدير امور آب اليگودرز گفت: در پي بارندگيهاي چند روز گذشته سدهاي‌مخزني "كزنار" و "خان‌آباد" در اليگودرز آبگيري شدند.

به گزارش ایرنا ؛ولي‌الله رضوي‌نژاد افزود :دبي آب سد كزنار اليگودرز هم اكنون ‪ ۳۰۰‬ليتر در ثانيه است كه با آبگيري آن دو هزار و ‪ ۲۰۰‬هكتار از اراضي پايين دست آن از ديم به آبي تبديل خواهند شد.

 سد خان آباد اليگودرز نيز با ‪ ۱۸‬ميليون متر مكعب گنجايش دو سوم آن آبگيري شده است.

 با اتمام آبگيري اين سد نيز دوهزار هكتار از اراضي پايين دست آن از ديم به آبي تبديل خواهند شد.

 پارسال ‪ ۸۰‬ميليارد ريال اعتبار براي اجرا و تكميل پروژه‌هاي آبي سد خان‌آباد ، تيران ، سد حوضيان و چغاگرگ در اين شهرستان هزينه شده كه با اتمام كار بيش از هشت هزار هكتار از اراضي‌به آبي تبديل خواهد شد.

/ 1 نظر / 8 بازدید
ذلقی - اليگودرز

هرچقدر سد در ايران ساخته شود باز هم کم است .