كودتاي خزنده امنيتي عليه دولت مالكي

به گزارش اخبار شیعیان به نقل از «راديو صداي عراق» ارتش آمريكا امروز اعلام كرد پايگاه نظامي جديدي براي حمايت كساني كه آنان را «شهروندان اهل سنت» ناميد در مقابل تروريست هاي  القاعده، در غرب بغداد ايجاد كرده است.

اين اعلاميه رسمي، پيشرفت بسيار خطرناك اقدامات حمايتي آمريكا براي تحت پوشش قرار دادن گروه هاي مسلح بعثي و سني افراطي را نشان مي دهد؛ نيروهايي مانند «گروه تروريستي الجيش الاسلامي‌‌» كه از افسران بعثي ارتش عراق و نيز نيروهاي استخبارات و افسران گارد جمهوري اين كشور در دوران صدام تشكيل شده است و همچنين «سازمان تروريستي جيش محمد» كه تمامي فرماندهان و اعضاي آن از جنايتكاران بعثي و نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي صدام مي باشند و هم اكنون آمريكايي ها ضمن هماهنگي با آنان، سلاح نيز در اختيارشان قرار مي دهند.

در بيانيهء ارتش آمريكا آمده است كه آنان اين پايگاه جنگي را در «شهرك عامريه» واقع در غرب بغداد افتتاح كرده اند چرا كه: «عامريه شاهد بيشترين درگيري هاي خونين بغداد بوده كه در نتيجه دفاع اهل سنت ساكن اين مكان از آزادي خود در مقابل متمردان القاعده اي اتفاق افتاده است»!!

شايان ذكر است كه اين پايگاه، دومين مركزي است كه ارتش آمريكا در عامريه ايجاد كرده است واين برنامه آمريكايي ها (كه يك مركز نيز در منطقه الكرادة ايجاد كرده اند) در چارچوب نزديكي آنان به بعثي ها و سني هاي افراطي در استانهاي «بغداد» و «ديالي» ارزيابي مي شود. اين در حالي است كه آمريكايي ها همزمان با اين نزديكي به بعثي ها و سني ها به بهانه دفاع از آنان در مقابل القاعده، دست به انجام عمليات بازداشت و انهدام منازل سران جناح صدر و تهاجم به دفاتر شهيد صدر در اين مناطق مي زند.

/ 0 نظر / 5 بازدید