کپی مدارک همسرتان را در سطل اشغال نریزید

چون ممکن است روزی رفتگری آن را پیدا میکند و وقتی رییس جمهور شد آن را به مردم نشان میدهد !

 پس مواظب باشید حتی اگر اداره ای مدارک تحصیلی همسرتان را خواست به او ندهید چراکه ممکن روزی تصویر آن را در تلویزیون در حضور ۵٠ میلیون بیننده نشان دهند!

 و طرف مقابل و حریف شما بگوید  یک چیزی در کیف من است  نشان دهم یانه  و... ؟؟!

  و آن طرف یواشکی عکس همسرتان را در لابلای کاغذهای که یک نفر بهش داده نشان بده و بگویید ! این عکس را می شناسید یانه؟! این خانم همزمان چندینمدرک تحصیلی در داشگاههای آزاد و دولتی و غیر انتنفاعی گرفته ! قبول دارید یا نه!

/ 0 نظر / 7 بازدید