آقا محسن شما در چشم مردم ایران جایی دارید

نتیجه انتخابات ایران مشخص شد وآقای دکتر حسن رو حانی  با اکثریت آرا  رییس جمهور اسلامی ایران بر گزیده شد جا دارد این پیروزی را به همه مردم ایران تبریک بگویم  چرا که پیروز واقعی مردم هستند که همیشه حماسه می آفرینند و تمامی تحلیلگران  دنیا را مات و مبهوت می کنند .

 مردم ایران مردمان ناشناخته اند که حتی  حماسه های آنان برای دولتمردان و صاحبنظران ایرانی هم قابل  پیش بینی نیست همه تحلیل ها در ایران و خارج از ایران  نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی  ایران به نفع شخصی دیگر بر آورد می کردننداما با خلق حماسه مردمی نتیجه به نفع دکتر روحانی  تمام شدجا دارد این پیروزی بزرگ را به ایشان تبریک بگویم وبرای ایشان آرزوی موفقیت  دارم.

    هر چند دکتر محسن رضایی دارای بر نامه های مدون و جامعی برای اقتصاد کشور ارائه کردنند اما گویا اقبال عمومی مردم به سمت و سوی برنامه های سیاسی بیشتر بوده است .

     آقا محسن  چه شما ریس جمهور اسلامی ایران باشید و چه در سنگر دیگری خدمت نمایید  همیشه در قلب  ملت بزرگوار ایران جای داریدوملت  ایران به شما افتخار می کنند.

  خدمت به مردم  همیشه  درپست ریاست جمهوری نیست لیکن در سنگر های دیگر هم می توان شایستگی ها را به منصه ظهور رساند که  این قابلیت در وجود جنابعالی وجود دارد.

امیدوارم  با  همکاری با کاندیدای منتخب  مردم  جناب آقای دکتر حسن روحانی خدمات شایانی به ملت ایران فراهم کنید که مردم ایران ثمره برنامه های شما رادر زندگیشان لمس کنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید