کوچ سه روستا در الیگودرز!

لرستان به گفته مسئولین امر بیش از یک سوم آبهای جاری کشور را درخود جای داده است اما  روستاها و شهرهای این دیار هرروز با فاجعه ای جدیدمواجه هستند درشهرستان دورودبا اینکه در کنار دو رودخانه بزرگ و دهها سراب آب قرار دارد،اما با مشکل آب آشامیدنی جدی مواجه است.!

متاسفانه درخبرها آمده بود که سه روستای الیگودرز بنام "عسگران، دهله ابراهیم وگلبهار سفلی" به دلیل حفر تونل قم  رود و بردن آب آن برای شهر های مرکزی، آب آشامیدنی و کشاورزی آن کاملاخشک و اهالی مجبورامنطقه آباءو اجدادی خودی را ترک کردنند! روستای عسگران ‪ ۷۵‬خانوار، دهله ابراهیم ‪ ۱۷‬خانوار و گلبهار سفلی ‪ ۲۶‬خانوار ساکن داشتند. شش سال است که به دلیل حفر تونل قمرود در‪ ۵۰۰‬متری چشمه آب آشامیدنی این روستاها، آب چشمه روستاهای یادشده به طور کلی خشک شده است. 

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم با این که لرستان و شهرستان الیگودرز سر شاراز منابع آبی ودارای رودخانه های عظیم سرچشمه دز است.اما مردم آن هر روز با مشکل کم آبی وشاهد کوچ روستاها و قطعی آب شهرها هستند. مدیران استان بهتر است اول به فکر مهار آبها و آب آشامیدنی مردم منطقه لرستان باشند. بعد به فکر بذل و بخشش سرچشمه های آبی دزبه مناطق مرکزی! ما خود محتاج آب آشامیدنی و کشاورزی برای روستاهایمان هستیم ولی می ببینیم که توجه به خواست مردم منطقه نمی شود.!و اولویت را به استانهایی می دهند که از نفوذ بیشتری دردولتها برخوردارند.!

چرا باید بعد از بذل و بخشش آب های منطقه، وبردن آب آن از طریق لوله کشی به مناطق مرکزی! هیچ گونه امتیازی به اهالی محل داده نشود.! تا روستاهایی که آباء و اجدادشان در این مناطق بوده اند به علت عدم توجه مسئولین امر ،آب کشاورزی و آشامیدنیشان بعلت کانال کشی خشک و کوچ نمایند و در حاشیه نشینی شهرهازندگی و سربار جامعه با ناهنجاریهای اجتماعی خاص خودباشند.!امیدوارم مسئولین امر بطور جد برای یک بار هم شده به فکر لرستان محروم باشند.!

/ 0 نظر / 28 بازدید