سقف يك مدرسه در دلفان لرستان فروريخت

براثر ريزش سنگين برف و بارش در هفته گذشته، سقف يك مدرسه ابتدايي در بخش كاكاوند دلفان لرستان فرو ريخت.

 به گزارش ایرنا:رييس آموزش و پرورش بخش كاكاوند از توابع دلفان گفت: دراين مدرسه ‪ ۱۵‬دانش آموز مشغول به تحصيل هستند كه به علت بروز اين حادثه به برخي از آنان جراحات سطحي وارد شد.

"محمد خزايي" افزود: هم اكنون در اين بخش ‪ ۴۶‬مدرسه كپري وجود دارد كه ‪ ۹۰۰‬دانش آموز در شرايط بسيار نامطلوب مشغول تحصيل هستند.

وي يادآور شد: در بخش كاكاوند دلفان در مجموع ‪ ۱۲۸‬آموزشگاه وجود دارد كه بيش از پنج هزار نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي مشغول به تحصيل هستند.

بخش كاكاوند دلفان با جمعيت ‪ ۳۲‬هزار نفر در ‪ ۳۰‬كيلومتري دلفان و در منطقه كوهستاني واقع شده كه به دليل شرايط اقليمي آموزش و پرورش مستقل دارد.

/ 0 نظر / 5 بازدید