کاربران اينترنت ايران بدنبال تغييرنام درياي عمان

 


کاربران اينترنت دراقدامي روبه جلو درياي عمان را به درياي ايرانيان تغيير نام داده اند.
در اين راستا سايت خبرچين پيشنهاد مي کند به دليل مجاورت اين دريا با استان سيستان وبلوچستان اين دريا به نام درياي سيستان نام گذاري شود.

کاربران ايراني اينترنت دراقدامي روبه جلوتقاضاي تغييرنام درياي عمان رابه درياي ايرانيان مطرح کرده اند.

در اعتراض به تغيير نام "خليج فارس" توسط اعراب، نامگذاري يك دانشگاه در قطر به نام خليج عربي ، حذف نام خليج فارس از درسهاي دانشگاهي امارات و اقدامات توهين آميز ديگر از اين دست ، کاربران اينترنت پيشنهادکرده انددراقدامي روبه جلودرياي عمان باتغييرنام درياي ايرانيان نامگذاري شود.

هم اکنون تعدادي ازوبلاگ نويسان ايراني بدنبال جمع آوري پيامهاي کوتاه مخابراتي ونظرات اينترنتي ميباشندتابتواننداين اقدام رافراگيرنمايند.

در اين راستا سايت خبرچين پيشنهاد مي کند، به دليل مجاورت اين دريا با استان سيستان وبلوچستان در ايران به نام درياي سيستان نام گذاري شود.
/ 3 نظر / 3 بازدید
جلال اسفندياري

باسلام گرم ودرود فراوان خدمت آقا حسين وشيرمردان لر عزيزم عشق ستودنی است علی الخصوص عشق به وطن ودرياهايش موفق باشيد

مهدی

سلام همدياری ژيشنهاد جالبی است موفق باشيد

شاهين خان

بد نيست ولي مي ترسم ديگران هم به ما لقب متقلب بزنند