استاندار لرستان: مدیران برای جذب اعتبارات ملی تلاش کنند

سید حسین صابری" درجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: اعتبارات اجرایی و عمرانی دستگاهها بر اساس برنامه ریزی انجام شده افزایش یافته و مدیران دستگاه می بایست با برنامه ریزی مناسب برای جذب اعتبارات ملی برای طرح ها و برنامه های خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: بودجه عمرانی استان لرستان در ابتدای کار دولت نهم با کسورات زیادی مواجه بوده اما با تلاش های انجام شده بودجه عمرانی استان لرستان رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته است.
وی اضافه کرد: اعتبارات اجرایی و عمرانی دستگاهها نیز بر اساس عملکرد دستگاهها در سالهای گذشته تخصیص یافته و در این میان دستگاهها باید با برنامه ریزی مناسب برای رشد اعتبارات و اتمام طرح های در دست اقدام تلاش کنند.
وی با اشاره به اولویت های کاری مدیران در تخصیص اعتبارات نیز اظهار داشت: اتمام طرح های نیمه تمام، اجرای طرح ها و مصوبات سفرهای استانی رییس جمهور و اجرای طرح های عمرانی در مناطق محروم می بایست در اولویت کاری دستگاهها و ادارات استان قرار گیرد.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه استانداری لرستان نیز ضمن اشاره به اعتبارات سال 88 دستگاهها گفت: در حال حاضر 220 میلیارد ریال کسری بودجه دستگاهها در بودجه سال 88 تامین شده و هیچ دستگاهی در استان با کسری بودجه مواجه نیست.
"محمدرضا ملکی راد" تصریح کرد: اعتبارات جاری و عمرانی دستگاهها با رشد خوبی همراه بوده و به برخی از دستگاهها نیز صد در صد بودجه تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اهمیت بودجه ریزی در دستگاهها تصریح کرد: دستگاهها و کارشناسان این امر می بایست با برنامه ریزی دقیق برای توسعه زیر ساختها و اتمام طرح های نیمه تمام در استان اقدام کنند.

/ 0 نظر / 12 بازدید