مسجدامام رضا(ع)ازبناهای تاریخی بروجرد


مسئول اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری بروجرد درگفتگوباخبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه لرستان گفت:بنای مسجدامام رضا(ع)درضلع جنوبی خیابان شهدا،کوچه مرکزی واقع شده است.


حجت اله یارمحمدی افزود:این بنای تاریخی درمرکزیکی ازمحله های قدیمی شهربنام یخچال احداث شده است.


وی اظهارداشت:حمام قدیمی نیزبه همین نام (یخچال)درروبروی آن ساخته شده است.


وی ادامه داد:مسجدفوق که درمسیریکی ازگذرهای اصلی شهردرگذشته قرارداشته دارای متعلقات بیشتری نسبت به وضعیت فعلی بوده که طی 60 الی70سال اخیرتخریب ودچارتغییروتحولات زیادی شده است.


یارمحمدی گفت:بنای مذکورشامل دوشبستان شرقی وغربی درشمال حیاط نوسازفعلی است.


وی افزود:بخش قدیمی بنای مذکورشبستان شرقی است که درحدود3مترازکنارحیاط پائین تروپوشش سقف آن به صورت طاق وتویزه آجری می باشد.


وی ادامه داد:این شبستان درداخل شامل 9پایه آجری که طاق وتویزهارابه هم متصل می کند.


مسئول اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری بروجردگفت:همچنین این بنامذهبی دارای یک محراب می باشدکه همراه باکاشی وآجرساخته شده است.


وی افزود:این بخش ازنظرزمان ساخت متعلق به دوره قبل ازدوره قاجارمی باشد.


وی ادامه داد:شبستان غربی کوچکترازقسمت شرقی است ودرحدوددوره پهلوی احداث شده است.

/ 2 نظر / 4 بازدید
ساحل

سلام قربون امام رضام