جمعيت استان لرستان به يك ميليون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر رسيد


معاون استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان لرستان گفت: بر اساس سرشماري جديد سال ‪ ۸۵‬جمعيت اين استان به يك ميليون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر افزايش يافت.

محمدرضا رستمي گفت: اين نرخ جمعيتي در سرشماري اخير نفوس و مسكن و در انجام فهرست برداري و ارزيابي ‪ ۳۸۴‬هزار خانوار اين استان به دست آمده است.

وي اظهار داشت: بر اساس نتايج اين سرشماري ‪ ۶۶‬درصد جمعيت اين استان شهري و مابقي روستايي هستند.

وي گفت: جمعيت استان لرستان در سرشماري سال ‪ ۷۵‬يك ميليون و ‪ ۵۸۰‬هزار نفر اعلام شده بود كه هم اكنون با رشدي كمتر از يك درصد و معادل ‪ ۱۲۰‬هزار نفر افزايش داشته است.

رستمي اضافه كرد: بر اساس آمار سرشماري سال ‪ ،۷۵‬ميانيگن جمعيت خانوار لرستان ‪ ۵/۵‬نفر بوده كه در سرشماري جديد سال ‪ ۸۵‬به ‪ ۴/۸۵‬نفر كاهش يافته است.

/ 1 نظر / 6 بازدید
ابوذر

سلام آقای چراغی انعکاس به موقع حادثه سقوط هواپيما توسط ؛فردای لرستان- بی نظير بود راجع به انتخابات هم الحمدالله می گذرد!!!!