معرفی شول آباد

شول‌آباد ، دومین نقطه شهری در شهرستان الیگودرز است و مرکز بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز در استان لرستان است. با تصویب دولت در بهار 1390 روستای شول آباد سفلی مرکز بخش ززوماهرو از توابع شهرستان الیگودرز در استان لرستان پس از تجمیع با روستاها و نقاط جمعیتی شول آباد علیا، دلسوران، درخت چمن، آثار، سرلک، خدادادکش علیا و سفلی از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر شول آباد شناخته شد.

 

رودها
رود آب زز نزدیکترین رود به این شهر است که از کوه قالی کوه سرچشمه می گیرد و پس از آبیاری زمین‌های اطراف از جنوب شول‌آباد می‌گذرد.

آب و هوا

معتدل نسبتاً سرد و نیمه مرطوب، بیشترین درجه گرما در تابستانها به 32 درجه کمترین درجه گرما در زمستانها به 30 درجه زیر صفر و میزان بارندگی به طور متوسط سالانه به 650 میلی‌متر می‌رسد.

مردم و زبان
‌آریائی‌نژادند و به بختیاری  سخن می‌گویند.
فرآورده‌ها

گندم، جو، لوبیا...

آب کشاورزی از چشمه و رود و آب آشامیدنی از چشمه فراهم گشته.
صادرات
دام زنده، پشم، کشک و روغن حیوانی، عسل ، گیاهان دارویی...
راهها

- جاده ی الیگودرز به شول آباد

- جاده ی خرم آباد- سپیدشت - شول آباد

- راه  آهن دورود به سپیددشت و جاده آسفالته سپید دشت به شول آباد

/ 0 نظر / 35 بازدید