انتخاب هيات رييسه شوراهای اسلامی شهرهای ازنا-اليگودرز و دوروددورود اعضاي هيات رييسه سومين دوره شوراهاي‌اسلامي شهرهاي دورود، ازنا و اليگودرز دوشنبه مشخص شدند.

بر همين اساس "محسن غلامزاده" و "محمد نيكبخت" به عنوان رييس و نايب رييس شوراي شهر دورود،

----عليرضا كرمي" و"منوچهر خواجه‌دستگردي" شوراي شهر ازنا

----اردشير سرلک وسهراب ناهيد سميعي به عنوان رييس و نايب رييس شوراي اسلامي شهر اليگودرز براي مدت دوسال انتخاب شدند.‬

/ 1 نظر / 8 بازدید