قلعه تاریخی باجول در الیگودرز روزانه پذیرای گردشگران زیادی است .

مدیر اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری الیگودرز گفت : قلعه تاریخی باجول واقع در روستای آب باریک علیا در 40 کیلو متری الیگودرز روزانه پذیرایی گردشگران زیادی است .

مهندس حاجی حاجی افزود : این بنای تاریخی مربوط به اوایل دوران قاجاری ونام دیگر آن قلعه ناکام است که به شماره 3759 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است . 

سقف این قلعه از تیر وتخته چوبی واطاقهای آن در قسمت شرقی ایوان واقع شده ، پلان آنها مستطیل شکل است و به وسیله دری به ایوان راه دارند . 

ایوان قلعه ازدوستون سنگی وسکویی به ارتفاع 130 سانتی متر تشکیل شده که سنگهای آن منقوش به نقشهای برجسته هستند .

/ 1 نظر / 6 بازدید
بهادر نصیری

قلعه متعلق به میرزاحسین نصیری ومحل زندگی شخص ایشان بود که تمام ان توسط میرا# فرهنگی درحال نابودی است