ناصر حجازی در گذشت

افتخارات  باشگاهی:                             

قهرمانی جام باشگاه های تهران- تیم تاج ( 1348 )
قهرمانی جام میلز هندوستان- تیم تاج ( 1348 )
نایب قهرمانی جام باشگاههای تهران- تیم تاج ( 1349 )

نایب قهرمانی جام حذفی تهران- تیم تاج ( 1349 )
قهرمانی باشگاههای ایران- تیم تاج ( 1349 )
قهرمانی جام باشگاه های آسیا- تیم تاج ( 1349 )

قهرمانی جام میلز هندوستان- تیم تاج ( 1349 )
مقام سوم جام باشگاههای آسیا- تیم تاج ( 1350 )
قهرمانی جام چهار جانبه فوتبال تهران - تیم تاج( 1350 )

مقام سوم جام باشگاههای ایران- تیم تاج ( 1350 )
نایب قهرمانی جام باشگاه های تهران- تیم تاج ( 1350 )
قهرمانی جام باشگاه های تهران- تیم تاج ( 1351 )

قهرمانی جام دوستی- تیم تاج ( 1351 )
نایب قهرمانی جام میلز هندوستان- تیم تاج ( 1351 )
قهرمانی جام اتحاد- تیم تاج ( 1352 )

نایب قهرمانی جام تخت جمشید- تیم تاج ( 1352 )
نایب قهرمان جام علم- تیم تاج ( 1352 )
قهرمانی جام تخت جمشید- تیم تاج  ( 1353 )

نایب قهرمانی جام باشگاههای تهران- تیم استقلال( 1361 )
قهرمانی جام باشگاه های تهران- تیم استقلال( 1362 )
قهرمانی جام باشگاه های تهران- تیم استقلال( 1364 )

حضور در بازیهای المپیک مونیخ 1972 ( 1350 )
قهرمانی جام ملتهای آسیا 1972 ( 1350 )
قهرمانی در مسابقات جام ایران ( 1351 )

قهرمانی بازیهای آسیایی 1974 ( 1352 )
قهرمانی جام ملتهای آسیا 1976 ( 1354 )
کسب سهمیه حضور در بازیهای المپیک 1976 ( 1354 )

حضور در جام جهانی 1978 آرژانتین ( 1356 )
مقام سومی جام ملتهای آسیا 1980 ( 1358 )

افتخارات مربیگری:

نایب قهرمانی جام باشگاههای تهران – تیم استقلال (1361)
صعود به جمع 8 تیم برتر آسیا - تیم محمدان بنگلادش
مقام چهارم جام در جام باشگاههای آسیا - تیم استقلال( 1375 )

قهرمانی جام خزر- تیم استقلال ( 1376 )
نایب قهرمانی جام دوستی امارات - تیم استقلال ( 1376 )
قهرمانی جام پرچم ترکمنستان- تیم استقلال ( 1376 )

قهرمانی جام چهار جانبه کیش – تیم استقلال (1376)
قهرمانی جام آزادگان- تیم استقلال ( 1376 )
نایب قهرمانی جام باشگاه های آسیا1999 - تیم استقلال(1377)

 نایب قهرمانی جام آزادگان - تیم استقلال(1377)
 صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور اسلواکی  - تیم دی استرادااسلواکی 2009 (1388)

/ 1 نظر / 5 بازدید