عجايب هفت گانه دنيای کهن

فانوس دریایی اسکندریه (مصر)

هرم بزرگ جیزه (مصر)

تندیس غول پیکر رودس (یونان)

 نیایشگاه آرتمیس (ترکیه امروزی)

 تندیس زئوس (یونان)

 باغهای معلق بابل (عراق امروزی)

 و آرامگاه هالیکارناسوس (ترکیه امروزی)، به عنوان عجایب هفتگانه دنیای باستان شناخته می شود.

از این آثار که همه در خاورميانه امروزی و یونان قرار داشتند، فقط هرم جیزه در مصر باقی مانده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید