فرار کلاغها از تهران

رئیس محیط زیست تهران در حالی از مهاجرت کلاغها از تهران ابراز نگرانی می کند که به گفته وی این موضوع نشانه یک فاجعه در اکوسیستم شهری بوده و در صورت ادامه این روند دیگر گونه های پرندگان نیز دچار این سرنوشت شده و روزی خواهد رسید که تهران جز برجهای بلند چیز دیگری نخواهد بود و این شهروندان را از محیط زیست جدا و تحمل آن را سخت خواهد کرد.

 

محمدباقر صدوق با تاکید بر این نکته که مهاجرت کلاغها ابعاد پنهان دیگری نیز دارد می گوید: این موضوع صرفاً معلول عامل آلودگی هوا نبوده و این تنها عامل فراری شدن گونه های پرندگان و کلاغها نیست هر چند این مسئله از مهمترین عوامل آن محسوب می شود چرا که در پی توسعه ارضی و قد کشیدن برجها در شهر باغها از بین رفته و ادامه حیات پرندگان در شهر را غیر ممکن ساخته است.

 

این کارشناس محیط زیست می افزاید: وجود کلاغها در شهر آنهم در شرایطی که گونه های مختلف پرندگان از شهر رفته یا می روند به عنوان یک نقطه امید برای زیست جانوران در شهر بوده ولی اکنون با مهاجرت آنها این امیدواری در مورد آنها کمرنگ تر شده و نگرانی ما از انهدام محیط زیست شهری عمیق تر می شود.

 

یک کارشناس محیط زیست در خصوص مهاجرت کلاغها از تهران می گوید: کلاغها از نقاط آلوده شهر دور و در نقاط پاکیزه تر آن مستقر شده اند به گونه ای که در مناطقی از تهران شاهد افزایش تعداد کلاغها و زاغیان هستیم و این موضوع تعادل اکوسیستم شهری را به هم می زند.

 

بر اساس اظهارات این کارشناس محیط زیست و برخی دیگر مهاجرت و عدم تعادل در پراکندگی کلاغها هشداری است بر انقراض گونه های مختلف پرندگان که آلودگی هوا عامل اصلی آن است.

/ 0 نظر / 5 بازدید