عمر دیکتاتوری مبارک به پایان رسیده است!

بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در مورد اقدامات اخیر رژیم فاسد و نامشروع حسنی مبارک

در هنگام وقوع فاجعه وظیفه هر انسان عدالتخواه، آزادی خواه و حق طلب جلوگیری از تداوم فاجعه و مجازات جنایت کاران است. محاصره 2 ساله و نبرد 22 روزه غزه یکی از این عرصه ها بود. جنایت کاران و معاونین جرم اسراییل، یعنی رژیم فاسد و نامشروع حسنی مبارک و سایر همدستان اسراییل، از این قاعده مستثنی نبوده اند. رژیم دیکتاتور، فاسد و نامشروع حسنی مبارک علاوه بر فشار و قتل و غارت و ایجاد خفقان و فضای امنیتی و اطلاعاتی برای مردم مظلوم و و تحت ستم مصر و عمل بر خلاف خواست آنان، در کنار اشغال گران ایستاد و با محاصره 2 ساله غزه، عقبه ی خط اول مقاومت علیه استکبار اسراییل را شکست. و علاوه بر جلوگیری از تامین مهمات مقاومت، حتی راه کمک های انسان دوستانه و بشردوستانه را سد کرد.

دست حسنی مبارک به خون مردم مصر، مردم فلسطین و همه ی قربانیان بحران های حاصل از تقویت اسراییل بر عالم عربی و اسلامی نظیر لبنان وارد شده است، آلوده است. و تداوم این حاکمیت خون خوار که نه به مردم خود، نه به فلسطین، نه به لبنان و نه هیچ کشور دیگر رحم نمی نماید و به ستون پنجم و ژاندارم امریکا و اسراییل در منطقه تبدیل شده است، جز به معنی تداوم قتل، شکنجه، زندان و همه سوزی بیگناهان نیست.

بر این اساس جنبش عدالتخواه دانشجویی و شورای متحصنین فرودگاه مهرآباد برای یاری مردم غزه به عنوان یک اتحادیه و جریان دانشجویی ، برای جلوگیری از تداوم وحشت و ترور این جرثومه ی فساد و برای حمایت از مبارزین عدالتخواه و آزادی خواه مصر و جهان عرب - که یک بار دیگر در چنین روزهایی در سال 1979 در ردای خالد اسلامبولی و همراهانش به جنایت فرعون طاغی مصر و همدست آمریکا و اسراییل، انور سادات پایان داده بود.- اقدام به تعیین جایزه 1.5 میلیون دلاری از محل منابع داوطلبین مردمی و دانشچویی نمود.
رژیم دیکتاتور و تمامیت خواه مبارک که آزادی های مشروع و به حق مردم مصر را سلب کرده است، تلاش کرد این حرکت مردمی و دانشجویی را به دولت ها و جریان مقاومت منتسب کند، حال آن که بی توجه به عمق نارضایتی مردم مظلوم و مسلمان مصر و جهان عربی و اسلامی از تداوم اقدامات خائنانه ی حسنی مبارک – که با انجام اقدامات نمایشی نظیر عدم دعوت وزیرخارجه ی اسراییل و دعوت از نخست وزیر سفاک او و هم چنین فرافکنی و به راه اندازی جنگ مذهبی برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات خویش- تسکین نمی یابد و آماده ی انقلاب و قیام علیه این رژیم غیر مردمی، فاسد و نامشروع است، بی خبر است و می خواهد دیگران را در این مسئله متهم سازد.

حال که با داشتن دفتر سیاسی در تهران و ارتباط مصر با دستگاه های جاسوسی آمریکا و اسراییل، تحقیق درباره ی یک اتحادیه ی دانشجویی و ارتباطات آن کار سختی نیست، و البته از کسانی که به نمایشی و فرمایشی و وابسته و دولتی بودن همه اقدامات در کشور خویش عادت کرده اند تصور آزادی های مشروع در جمهوری اسلامی غیر قابل فهم و تصور است. به ویژه آن که دستگاه های جاسوسی امریکا و اسراییل با سال ها سرمایه گذاری روی دانشگاه های ایران حتی خیال تولد جریانات اسلامی، عدالتخواه و آزادی خواه را از دل همین دانشگاه ها تصور نمی نمودند.
مبارک با فاجعه افرینی، برای مردم مصر و فلسطین و جهان عرب، کار را به نقطه ی بازگشت ناپذیر رسانده است و فرافکنی نارضایتی و قیام مردم مصر با اتهام زنی به دولت ها و مقاومت اسلامی –که به پشتیبانی از مبارزین غزه پرداخته اند- و تلاش برای به راه اندازی جنگ مذهبی و جنگ با مقاومت، مشکلی را از این رژیم حل نخواهد کرد و این سنت الهی که الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم در شرف تحقق است.

ما در جهان بعد از انقلاب اسلامی و جنگ 33 روزه و نبرد فرقان 22روزه زندگی می کنیم و چه مبارک زنده باشد یا مرده، مصر در آستانه ی قیام حقیقت طلبان است و زود باشد که خود مردم مصر، نظیر خالد اسلامبولی تکلیف انورسادات زمان یعنی مبارک را مشخص کنند، که همه ی چشم ها در جهان اسلام به خط شکنی آنان دوخته شده است و در کنار اراده ی آهنین آنان ایستاده است که عزت و جهاد در سایه ی مبارزه است و اولین گام در مبارزه اراده است. و اراده ی ملت مصر، مستظهر به پشتیبانی عالم عربی و اسلامی و دانشجویان عدالتخواه است.
انتظار ما به عنوان یک جریان اجتماعی و دانشجویی از مسئولین نظامی و سیاسی کشور حضور جدی در این مسئله و حمایت عملی آنان در راستای خاتمه دادن به این فاجعه آفرینی است. اما اگر آن ها به وظیفه خود عمل نکنند و محذورات حکومتی راه را بر انان ببندد، جنبش دانشجویی به تکلیف خویش عمل می نماید و به یاری مردم مظلوم مصر، این پابرهنگان مغضوب حاکم نامشروع و دیکتاتور مصر و جوانان پرشور و شهادت طلب جهان عرب، خواب راحت از چشم جهان خواران دور خواهد شد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
زهرا

سلام به من هم سر بزنید خوشحال می شوم.