قتل عام دانش آموزان یمنی بدست جنایتکاران آل سعود

روز پنج شنبه سعودی ها با هدف قرار دادن اتوبوس کودکان یمنی و بازاری در یکی از شهرهای یمن ۵۰نفر را شهیدو نزدیک به ۷۰ تن را مجروح کردندوتصاویر منتشر شده از این حمله در یمن حاکی از آن بود که جمع کثیری از شهدا و مجروحان کودکان بوده اند.تصاÙÛر دÙخراش از ÙتÙâعا٠کÙدکا٠در ÛÙÙ

 حقوق بشر  این روزها در خواب بسر می برد تا نبیندجنایت های سعودهای خون آشنام که چطوری مردم بیگناه  یمن را در انظار عموم جهانیان که داعیه حقوق بشری دارند چطوری به خاک و خون  می کشد  ننگ بر این حقوق بشر وداعیه داران دروغین حقوق بشر


/ 0 نظر / 73 بازدید