پنجه عقاب و شکست امریکا درطبس

قرار براین بود در ۲۴ تا ۲۶ آوریل ۱۹۸۰ برابر با ۴ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۵۹ به مدت ۳ روز گروگانهای امریکایی با ۳هواپیمای ام سی ۱۳۰حامل نیروها و ۳ هواپیمای ای سی ۱۳۰حامل سوخت را آزاد کنند.

 این عملیات در جزیره مصیره واقع در سواحل شیخ نشین عمان فرود آمده و سپس به سوی ایران پرواز نمایند!ودر محلی در کویر یک نامه گذار شده منتظر ورود ۸ بالگرد باشند !

هواپیمای حمل و نقل حدود ۹۰ کماندو را به طور مخفیانه به ایران حمل کردند ودر ارتفاع ۱۵۰ پایی به منظور عبور از نقطه کور رادارهای ایران گذشتند ودر صحرای دور افتاده ای به نام پشت بادام فرود آمدند. که بالگرد های پس از سوخت گیری شبانه به نقطه ای در نزدیکی تهران حرکت نمایند و تمام روز در انتظار فرا رسیدن شب در این نقطه توقف می کردندوبه سوی نقطه ای که محل نگهداری گروگانها بودندبیایندو...

 حادثه اصلی: درحالی که  امریکای ها بالگردها وهواپیماها خود را برای بازگشت آماده می‌کردند، اتفاقی باعث شد که شرایط بدتر از قبل شود.
یک فروند بالگرد که سوخت‌گیری کرده بود تیک آف کرد تا جای خود را به بالگرد دیگری بدهد که به دلیل طوفان شن و عدم دید کافی به یک فروند MC-130E برخورد کرد. هر دو بالگرد به تلی از آتش بدل گردیدند و باعث کشته شدن 8 نفر و مجروح گردیدن 4 یا 5 نفر دیگر شدند.
به خاطر هرج و مرج پیش آمده پس از برخورد دو بالگرد، نیروهای امریکایی سعی در تخلیه منطقه در اسرع وقت داشتند. از این رو 5 فروند بالگرد باقیمانده را سالم رها کرده و حتی مدارک و اسناد محرمانه موجود در آنها را نیز از بین نبردند. همین اسناد باعث شد که اکثر رابطین این عملیات که از قبل در تهران به سر می بردند، دستگیر شوند.

/ 0 نظر / 8 بازدید